Zaštita na radu-dokumentacija-projektiranje i dokumentiranje

 • Revizije i Interni Auditi
 • Istrage istražitelja i izvješćivanje nezgoda (Root Cause Analysis)
 • Određivanje ciljeva i praćenje Ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI)
 • Izrada dokumentacije (dodatna mogućnost vođenja dokumentacije)
  • Procjene rizika prema metodi propisanoj PRILOGOM I. Pravilnika o izradi procjene rizika (N.N., br. 112/14.) i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14 NN 71/14, 118/14, 154/14)
  • Planovi evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba za provođenje evakuacije i spašavanja sukladno čl. 55 Zakona o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
  • Procjene ugroženosti od požara na osnovi članka 20. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (N.N., br. 92/10.), Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N., br. 35/94., 110/05. i 28/10.)
  • Planove zaštite od požara  sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara (N.N., br. 51/12.) i Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (N.N., br. 92/10.)
  • Pravilnik o zaštiti od požara na temelju Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N., br. 116/11.). i Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (N.N., br. 92/10.)