Zaštita na radu

Zaštita na radu

je zakonska, ali i moralna i etička potreba trgovačkih društava i organizacija da odgovorno štite sigurnost djelatnika i posjetitelja pogona (tvornica, industrijski pogoni, trgovina, ured, laboratorij, gradilište, benzinska postaja, skladište, brodogradilište, rudnik, itd.)

Rezultati istraživanja tvrtke LifeLock govore da se poslodavci u nedostatnoj mjeri ili nikako ne brinu o sigurnosti svojih radnika. Istraživanjem tvrtke Dupont, jedne od vodećih svjetskih kompanija koje brinu o sigurnosti djelatnika i čija je briga o sigurnosti prerasla okvire same kompanije i zadire u svjetske okvire pojmova sigurnosti, utvrđeno je da visoki management većine kompanija diljem svijeta najmanje upućen u sigurnost i zaštitu na radu te da su mišljenja da je sigurnost i zaštita na radu u kompaniji koju vode na visokom nivou, a da je realna slika sasvim drugačija i da je sigurnost njihove tvrtke daleko ispod prosjeka (Dupont izvješće o sigurnosti možete preuzeti OVDJE).

DuPont Bradley krivulja daje jasnu sliku odnosa stanja sigurnosti i svijesti sigurnosti unutar kompanije.
DuPont Bradley krivulja daje jasnu sliku odnosa stanja sigurnosti i svijesti sigurnosti unutar kompanije.

Reactive (Reakcijska sigurnost)- urođena zaštita na radu gdje je radnik prepušten samome sebi

Dependent (Ovisna sigurnost) – tvrtka prati zakone i ima interne propise prema kojima se “mora” izvršavati dužnost zaštite na radu. Izdana su mnoga zaduženja i mnoge tablice i pravilnici kojima se stvara slika o postojanju sustava zaštite na radu i sigurnosti, no prava briga i realizacija ne postoji.  Ako se dogodi nesreća, tvrtka će odraditi samo ono što mora te neće ulagati u daljnje istraživanje i razvoj sprječavanja dešavanja nesreća. Takva organizacija zaštite na radu je prividna i koči napredak u slijedeću Interdependent fazu iz razloga što vodstvo tvrtke smatra da imaju razvijen odličan sustav sigurnosti i zaštite na radu i odbijaju sagledati prednosti naprednijih razina organizacije sigurnosti i zaštite na radu kao što su Independent i Interdependent. 

Independent (Neovisna, samostalna sigurnost) – na ovom stupnju sistema upravljanja zaštitom na radu i zaštitom okoliša svatko radi u skladu s realizacijom sigurnosti. Osposobljavanja, kontinuirane provjere znanja, auditi, kvalitetna i odgovarajuća osobna zaštitna sredstva i ostali čimbenici, doveli su djelatnike na razinu stanja svijesti da svatko pazi na svoje aktivnosti, te primjenjuju svoje znanje u zaštiti na radu, rade na siguran način, svjesni su ispravnosti takvog poslovanja. Visoki management ulaže mnogo više u sigurnost i zaštitu na radu zbog povišene svijesti o potrebama zaštite na radu i benefitu kojeg tvrtka ostvaruje takvim načinom poslovanja, gdje je primjerice KPI=NULA, LTI=NULA (Lost Time Injuries (hrv. izgubljeni sati zbog bolovanja).

 Interdependent (Međuovisna, mrežna sigurnost) – najviša razina sigurnosti i zaštite na radu u kojoj svi rade na siguran način, prate i evaluiraju sigurnost svog izvođenja rada i sigurnost izvođenja radova svojih kolega i partnera. Poznaju potrebe za sigurnim radom, nikako ne pristaju na kompromise koji uzrokuju nesiguran rad, koncentrirani su na potrebe sigurnosti prilikom izvođenja radova. Visoki management ulaže u sve aspekte povećanja sigurnosti s namjerom da takvo ulaganje ne smatra troškom, već ulaganjem u dugoročno poslovanje gdje su gubici izazvani nesrećama, požarima, ljudskom nepažnjom, lošim uređajima i strojevima, nedovoljnim ulaganjem u osobnu zaštitnu opremu i sredstva, nabavi koja neće evaluirati samo cijenu proizvoda, već efikasnost, dugotrajnost itd. 

Faze sigurnosti za tvrtke u Republici Hrvatskoj:

  • Reactive – 67,4 %
  • Dependent – 30,1 %
  • Independent – 2,2 %
  • Interdependent – 0,3 %

Dobiveni su rezultati pokazatelj slike niske razine stanja sigurnosti. Mnoge nesreće su sakrivene od oči javnosti te ljudi nisu dovoljno upoznati s ovim problemom te se zadovoljavaju Dependent formom.

Angažirajte naše HSE konzultante i auditore sustava upravljanja ISO 9001, ISO 45001,  ISO 14001, ISO 50001 i ISO 17025. Izbjegnite nesukladnosti i loš HSE sustav u vašoj organizaciji!