Promatranje Sigurnosnog Ponašanja SBO BBSO Safety Behavior Observ.

Promatranje Sigurnosnog Ponašanja-BBSO (Behavior Based Safety Observations) i SBO (Safety Behavior Observation)

Promatranje Sigurnosnog Ponašanja-BBSO (Behavior Based Safety Observations) i SBO (Safety Behavior Observation)

U okviru SBO – Safety Behavior Observation i BBSO – Behavior Based Safety Observations možemo Vam ponuditi implementaciju sustava SBO/BBS.

Koraci uvođenja Sustava:

 1. Procjena stanja Vaše kompanije vezano na potrebe uvođenja projekta SBO/BBS
 2. Određivanje kategorija pregleda kao što su npr. standardne kategorije:
  • Sigurne radnje (SA-Safe Acts)
  • Nesigurne radnje (UA-Unsafe Acts)
  • Sigurni uvjeti (SC-Safe Conditions)
  • Nesigurni uvjeti ( UC-Unsafe Conditions))
 3. Određivanje svih mogućih kategorija zapažanja, kao što su:
  • (RoP (Reaction of people): reakcija ljudi
  • PPE: Osobna zaštitna oprema
  • PoP (Position of People (Risk)): Pozicija ljudi sa strane rizika
  • Erg: Ergonomski aspekti
  • TaE (Tools and equipment): alati i oprema
  • PaH: Procedure i ugostiteljstvo i dr.)
 4. Priprema dokumentacije – pravilnik, obrazac za pregled, obrazac za evaluaciju te moguća integracija u ISO9001 / ISO45001
 5. Osposobljavanje djelatnika za provođenje projekta Promatranja Sigurnosnog Ponašanja SBO/BBS