Osposobljavanja i edukacije u HSE

Osposobljavanja višeg managementa (vodstva tvrtke) u zaštiti na radu:

 1. osposobljavanja managementa za Sustav upravljanja zaštitom na radu (eng. HSE-Management System)

Osposobljavanja djelatnika u zaštiti na radu:

  1. rad na siguran način prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN, br. 112/14) i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
   • Osposobljavanje prema Programu osposobljavanja radnika
   • dodatna opcija Izrada Programa osposobljavanja radnika
   • Zapisnik o provedenom osposobljavanju radnika na OBRASCU ZOS
  2. osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN, br. 112/14) i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
    • Osposobljavanje prema Programu osposobljavanja ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu (u skladu s Prilogom 1. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN, br. 112/14))
    • Trajanje osposobljavanja prema Programu iznosi najmanje 7 školskih sati.
    • Osposobljavanje se provodi se teoretski i o njemu se vodi zapisnik na OBRASCU ZOOP.

    Napomena: Ovlaštenik zaštite na radu je obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje.

  3. stručna osposobljavanja
  4. osposobljavanje izvođača radova za rad na siguran način (eng. Contractor Safety Program)
  5. Testiranja prilikom zapošljavanja u suradnji s odjelom ljudskih potencijala