Održivo gospodarenje otpadom

Waste Management – Održivo gospodarenje otpadom

Održivo gospodarenje otpadom (OGO)

Sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske, odnosno EU direktiva o otpadu – za članice Europske Unije brinemo se o Vašem otpadu od samog početka sprječavanja i to prema planu:

 1. sprječavanje nastanka otpada
 2. Separatno, odvojeno sakupljanje otpada
 3. priprema za ponovnu uporabu
 4. recikliranje
 5. postupci energetske ili druge oporabe
 6. zbrinjavanje otpada

Iz razloga što cjelokupan otpad koji je zakonom s razlogom nazvan Opasnim otpadom sadrži mnogo opasnih komponenata, molimo Vas da ozbiljno shvatite odvojeno sakupljanje opasnog otpada.

Tvrkta LifeLock brine o Vašem otpadu:

 • Proizvodni otpad:
  • Građevinski otpad
  • Proizvodno-rudarski otpad
  • Poljoprivredni i šumarsko-drvni otpad
  • Opasni otpad
 • Posebne kategorije otpada:
  • Ambalažni otpad
   • papir i karton
   • plastična ambalaža
   • staklo
   • metalna ambalaža
  • Otpadna motorna i jestiva ulja
  • Otpadna vozila
  • Otpadne gume
  • Otpadne baterije i akumulatori
  • Električni i elektronički otpad
   • kućni EE otpad (kućanski električni aparati, informatička oprema, igračke, medicinski uređaji, rasvjetna tijela i oprema,
   • industrijski EE otpad
  • Muljevi sa uređaja za pročiščavanje otpadnih voda
  • Medicinski otpad
   • kućni medicinski otpad
   • bolnički medicinski otpad
  • Otpad koji sadrži azbest
  • Postojana organska otapala

 

Postupcima reciklaže ČUVAMO prirodne resurse i energiju, te SMANJUJEMO količinu otpada.

BIRAJTE proizvode koji se mogu ponovo upotrijebiti za istu namjenu ili reciklirati, koristite platnene i papirnate umjesto najlonskih vrećica!