Zaštita okoliša? S NAMA JE LAKŠE!

Zaštita okoliša? S NAMA JE LAKŠE!

Tvrtka LifeLock Vam pruža usluge u Zaštiti okoliša:

 1. Sanacije onečišćenog zemljišta i podzemnih voda (Remediation projects – soil and underground water)
 2. Pripremu za cetificiranje uza ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem
 3. Projektiranje dokumentacije u zaštiti okoliša,
 4. Održivo gospodarenje otpadom,
 5. Održivo upravljanje potrošnjom energenata
 6. Dokumentacija:
  Procjene utjecaja na okoliš
  Studije izvedivosti projekata u zaštiti okoliša
  Nadzor provođenja i vođenje projekata zaštite okoliša
 7. Obrasci:
  ROO (Registri Onečišćivača Okoliša), PL-O- (Prateći list za otpad), ONTO (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada), ONTO-P- (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada), PGO-PO (Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada)
  TNG i KTB-1/BP1
  PNOS, SK 1, SK 2, KTZ 1, KT 1, KT 2, KT 3, KT 4, KT 5 i REG sukladno „Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima“
 8. Ispitivanja:
  Ispitivanje učinkovitosti povrata para kod istakanja benzina prema HRN EN 16321-2:2013 sukladno „Uredbi o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama“
  Ispitivanje nepropusnosti rashladnih sustava
  Ispitivanja svojstava otpada sukladno „Zakonu o održivom gospodarenju otpadom“
  ___________
  Kontakt za narudžbe i detaljne informacije::
  LifeLock d.o.o. za HSE Poslovno savjetovanje
  Bolnička 34 M, 10090 Zagreb, Hrvatska
  E-mail:  consulting@hsehs.com
  Mob.tel: +385-91-161-85-06

One thought on “Zaštita okoliša? S NAMA JE LAKŠE!

 1. Zahvaljujemo na pohvalama i ujedno se ispričavamo što nas niste mogli kontaktirati putem emaila iz tehničkih razloga.
  Hvala na razumijevanju,
  Vaš LifeLock administrator

Comments are closed.